PROJEKTY

Spółka EC EKO konsekwentnie dąży do zrealizowania projektu inwestycyjnego polegającego na budowie:

Elektrociepłowni na biomasę wraz z Zintegrowanym Zakładem Produkcji Granulatu Drzewnego (peletu)  w Czuprynowie.

19-11-2015

PROJEKTY

Spółka EC EKO konsekwentnie dąży do zrealizowania projektu inwestycyjnego polegającego na budowie:

Elektrociepłowni na biomasę wraz z Zintegrowanym Zakładem Produkcji Granulatu Drzewnego (peletu)  w Czuprynowie.