Oferta

EC EKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w swoim profilu działalności zajmuje się przedewszystkim wytwarzaniem, obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej oraz ciepła wyłącznie ze źródeł odnawialnych takich jak biomasa. EC EKO spółka z o.o. jest propagatorem energetyki rozproszonej, której celem jest budowa małych, opłacalnych ekonomicznie oraz dostępnych lokalnie jednostek wytwórczych na terenie całego kraju. „Energetyka rozproszona szansą dla gmin”

26-03-2013

Oferta

EC EKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w swoim profilu działalności zajmuje się przedewszystkim wytwarzaniem, obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej oraz ciepła wyłącznie ze źródeł odnawialnych takich jak biomasa. EC EKO spółka z o.o. jest propagatorem energetyki rozproszonej, której celem jest budowa małych, opłacalnych ekonomicznie oraz dostępnych lokalnie jednostek wytwórczych na terenie całego kraju. „Energetyka rozproszona szansą dla gmin”