O firmie

Mając na względzie dotychczasowe oferty techniczno-finansowe, które w obecnych realiach nie odpowiadają założeniom dla inwestycji preferowanych przez EC EKO, Spółka prowadzi proces związany z optymalizacją projektów inwestycyjnych zarówno pod względem ekonomicznym, jak również technicznym.

14-02-2013

Historia

EC EKO Spółka z o.o z siedzibą w Bielsku Podlaskim została utworzona w 2011 r. do realizacji przedsięwzięć związanych z produkcją energii odnawialnej z biomasy, przez zespół inwestorów strategicznych, tworzących Grupę KREX.

czytaj więcej