O firmie

Mając na względzie dotychczasowe oferty techniczno-finansowe, które w obecnych realiach nie odpowiadają założeniom dla inwestycji preferowanych przez EC EKO, Spółka prowadzi proces związany z optymalizacją projektów inwestycyjnych zarówno pod względem ekonomicznym, jak również technicznym.

19-11-2015

PROJEKTY

Spółka EC EKO konsekwentnie dąży do zrealizowania projektu inwestycyjnego polegającego na budowie:

Elektrociepłowni na biomasę wraz z Zintegrowanym Zakładem Produkcji Granulatu Drzewnego (peletu)  w Czuprynowie.