Historia

EC EKO Spółka z o.o z siedzibą w Bielsku Podlaskim została utworzona w 2011 r. do realizacji przedsięwzięć związanych z produkcją energii odnawialnej z biomasy, przez zespół inwestorów strategicznych, tworzących Grupę KREX.

14-02-2013

Historia

img

EC EKO Spółka z o.o z siedzibą w Bielsku Podlaskim została utworzona w 2011 r. do realizacji przedsięwzięć związanych z produkcją energii odnawialnej z biomasy, przez zespół inwestorów strategicznych, tworzących Grupę KREX.

Idea powstania Spółki EC EKO zrodziła się na bazie doświadczeń zdobytych przez podmioty wchodzące w skład Grupy KREX (w szczególności KREX Spółkę z o.o. w Bielsku Podlaskim) w ramach współpracy z polskimi przedsiębiorstwami energetycznymi (elektrociepłowniami, ciepłowniami itp.) w zakresie m.in. dostaw surowców biomasowych i wykorzystania ich do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

EC EKO, oprócz produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biomasy, zamierza prowadzić działalność również w innych obszarach związanych z energetyką tj. w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.

Znajomość rynku surowcowego, współpraca z autorytetami w zakresie wytwarzania energii w źródłach odnawialnych, zaangażowanie kadry pracowniczej, a także jasno sprecyzowane przez inwestorów cele działalności Spółki, są gwarantem powodzenia planowanych przez Spółkę EC EKO przedsięwzięć energetycznych.iria