EC EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

EC EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A lok. 105

tel. + 48 85 682 00 20

14-02-2013

EC EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

EC EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A lok. 105

tel. + 48 85 682 00 20

NIP 543-218-08-27, Regon 200653629

 

KRS:

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000399377, Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł

 

Zarząd:

Adam Malinowski – Prezes Zarządu

Marek Wieremiejuk – Prokurent