DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Spółka EC EKO posiada ważne decyzje administracyjne, a mianowicie:
• EC Czuprynowo
1. PGE Dystrybucja S.A.: Warunki przyłączenia dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV
2. Decyzja Starosty Sokólskiego – Pozwolenie na budowę EC i ZPGD Czuprynowo
3. Decyzja Wójta Gminy Kuźnica o środowiskowych uwarunkowaniach

• EC Sokółka
1. PGE Dystrybucja S.A.: Warunki przyłączenia dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV
2. Decyzja Starosty Sokólskiego – Pozwolenie na budowę
3. Decyzja Wójta Gminy Kuźnica o środowiskowych uwarunkowaniach

19-11-2015

DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Spółka EC EKO posiada ważne decyzje administracyjne, a mianowicie:
• EC Czuprynowo
1. PGE Dystrybucja S.A.: Warunki przyłączenia dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV
2. Decyzja Starosty Sokólskiego – Pozwolenie na budowę EC i ZPGD Czuprynowo
3. Decyzja Wójta Gminy Kuźnica o środowiskowych uwarunkowaniach

• EC Sokółka
1. PGE Dystrybucja S.A.: Warunki przyłączenia dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV
2. Decyzja Starosty Sokólskiego – Pozwolenie na budowę
3. Decyzja Wójta Gminy Kuźnica o środowiskowych uwarunkowaniach